Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met DusDoen B.V., Galgenkampsweg 12a, 7942 HD te Meppel, KvK nummer 52945413.
Versie: 12 juli 2018

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en voor welke doeleinden, kun je hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde persoonlijke gegevens van je. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor geeft of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat DusDoen B.V. in bepaalde gevallen je persoonsgegevens opslaat. DusDoen B.V. gebruikt je persoonsgegevens voor:
het mogelijk maken van het wervings- en selectieproces;

 • het verlenen van toegang tot onze website en gebruik maken van de functionaliteit;
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met jou;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • het doorgeven van persoonsgegevens, diploma’s en certificaten aan opdrachtgevers;
 • het plannen van sollicitatiegesprekken, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot DusDoen B.V., haar relaties en haar medewerkers;
 • het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacatures;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • functie;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • id-bewijs/Paspoort/Rijbewijs;
 • diploma’s en certificaten;
 • ip-adres;
 • cookie ID;
 • klik- en surfgedrag;
 • social media account.

Wij verzamelen geen gegevens over ras, etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, gezondheid of seksuele voorkeur.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat je hier voorafgaande toestemming voor hebt verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

De gegevens van de sollicitant worden uitsluitend overgedragen voor wervings- en selectiedoeleinden. Inschrijvingen en sollicitaties door sollicitanten naar vacatures stemmen door middel van akkoord van deze privacyverklaring in met het doorgeven van hun persoonsgegevens en geven tevens toestemming aan Dusdoen B.V. om contact met hen op te nemen om een wervingsprocedure op gang te brengen.

Gegevensbeveiliging

DusDoen B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens en dat de toegang tot je persoonsgegevens afgeschermd zijn.

Cookies

Dusdoen B.V. maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden geplaatst. Cookies kunnen informatie voor je onthouden en informatie over je bezoek bijhouden. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Cookies die wij gebruiken

DusDoen B.V. gebruikt cookies met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook Google Analytics en Google Adwords. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en inzicht te verkrijgen in onze campagneprestatie . Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het privacybeleid van Google Analytics.

Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter, Google + en LinkedIn. Sociale netwerkwebsites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

In- en uitschakelen van cookies

Je kunt zelf kiezen of je cookies accepteert of weigert. Je kunt de instellingen van je browser zo instellen dat je op de hoogte wordt gebracht wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in de browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Je kunt Dusdoen B.V. altijd om inzage van je gegevens vragen. Tevens kun je verzoeken de gegevens te verwijderen, te wijzigen, te verplaatsen of aan te vullen. Dit kunt je doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier, of door ons een e-mail te sturen via contact@dusdoen.nu.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.