Na de verkiezingsuitslag volgde de kabinetsformatie en inmiddels hebben we een regeerakkoord. Daarin staan specifieke uitspraken over de arbeidsmarkt en
economie. Zo lezen we:

‘Flexibele arbeid is belangrijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt en economie. Het is nodig om bedrijven in staat te stellen pieken en dalen op te vangen.
Flexibele arbeid mag echter niet verworden tot een goedkoop alternatief voor werk dat beter door vaste werknemers gedaan kan worden. We nemen initiatieven om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen.’ Aldus het regeerakkoord.

De laatste zin moet geïnterpreteerd worden als: we willen de verschillen verkleinen. Welke verschillen en hoe dat aangepakt gaat worden is ongewis. En we moeten daar ook niet te lang op wachten. Het kabinet wil daadkracht. Dat spreekt ons zeker aan!

DusDoen maakt nu al het verschil. Flexibele arbeid voor werkgever en werknemer komt het best tot zijn recht door continu te kiezen voor kwaliteit. Kwaliteit waarmee je je wilt onderscheiden. Hoe doe je dat? Bijvoorbeeld: DusDoen heeft de afgelopen 2 maanden 7 werknemers opgeleid tot gecertificeerde medewerkers in de asbestsanering. Hiermee komen we tegemoet aan de kwaliteitsvraag in de markt en de behoefte aan opleiding en certificering van onze werknemers. Hier heeft DusDoen geen regeerakkoord voor nodig.